Kreditiranje

Kreditiranje

Sparkasse Drugačna banka

Našim kupcem nudimo ugodno kreditiranje v sodelovanju z banko Sparkasse:

Brezobrestni kredit1, EOM znaša 0,560% *

Pogoji:

* Izračun velja v primeru kredita 20.000 EUR na 36 mesecev in črpanja kredita na dan 16.02.2016, obrok znaša 555,56 EUR. Skupni znesek za plačilo znaša 20.177,23 EUR in vključuje fiksno obrestna mero v višini 0,00%, stroške zavarovanja v višini 0,00 EUR ter strošek vodenja Udobnega plus računa. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, če se spremenijo spremenljivke, uporabljene pri izračunu, skladno z določbami Zakona o potrošniških kreditih.

1 v primeru odprtja transakcijskega računa s prenosom dohodka.

Brezobrestni kredit, EOM znaša 0,638% **

Pogoji

** Izračun velja v primeru kredita 20.000 evrov na 36 mesecev in črpanja kredita na dan 16.02.2016, obrok znaša 555,56 EUR. Skupni znesek za plačilo znaša 20.200 EUR in vključuje fiksno obrestna mero v višini 0,00%, stroške zavarovanja v višini 0,00 EUR ter stroške odobritve kredita, ki znašajo 1,00% od zneska kredita, min. 50 EUR. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, če se spremenijo spremenljivke, uporabljene pri izračunu, skladno z določbami Zakona o potrošniških kreditih.


V primeru akcije brezobrestnega kredita ne nudimo. V tem primeru se pripravi ponudba po redni ceni.


Za več informacij o kreditni ponudbi pokličite na telefonsko številko 04 510 54 00 ali nas obiščite v razstavnem salonu. Podjetje INT vrata d.o.o. ima z Banko Sparkasse podpisano pogodbo o posredovanju in nastopa kot posrednik v pomožni funkciji.

Pošlji sporočilo!