EKO sklad je objavil nov razpis za zamenjavo oken v starejši stanovanjski stavbi

74 SUB-OB19 ukrep F-vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi

Spremembe:

 • priznani stroški vključujejo tudi nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat
 • vloga se odda PO izvedeni naložbi

Nepovratna sredstva so namenjena za lesena okna ali okna LES-ALU, ki ustrezajo spodnjim karakteristikam:

 • toplotna prehodnost Uw≤1,1 W/m2K
 • troslojna zasteklitev
 • termodistančnik (distančnik psi≤0,060 W/mK)
 • montaža izvedena po smernicah RAL montaže

Priznani stroški vključujejo:

 • odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnja novih
 • nakup in vgradnja senčil
 • nakup in vgradnja zunanjih in notranjih okenskih polic
 • popravilo in zaključna obdelava špalet
 • nakup in vgradnja zunanjih vhodnih vrat (ne velja za garažna vrata ter dodatna nova okna)
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe

Višina nepovratnih sredstev:

do 20% priznanih stroškov, vendar ne več kot 150,00€/m2 zamenjanih oken.

Postopek:

 • vlagatelj odda vlogo po zamenjavi oken. Zraven vloge se priloži:
 • kopijo gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba
 • račun za nakup in vgradnjo oken
 • dokazilo o plačilu računa
 • fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete)
 • fotografije posnete med vgradnjo, kjer morajo biti razvidni materiali za RAL vgradnjo
 • fotografije vseh zamenjanih oken s pripisom postavk, navedenih na računu (v primeru večstanovanjske stavbe se priloži fotografije posnete od znotraj oz. iz stanovanja)
 • izjavo o lastnostih oken (ni potrebno pošiljati, ker so INT okna že navedena na seznamu EKO sklada)

Vlogo skupaj s prilogami pošljite ali osebno oddajte na EKO sklad, j.s. Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana.

Izplačilo subvencije sledi v 2-3 mesecih po prejemu odločbe o financiranju.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: EKO sklad.